Obchodné podmienky


BUNKA.sk je internetový obchod bez kamennej predajne. Tovar nieje možné kúpiť alebo prevziať osobne.

Prevádzkovateľ internetového obchodu: Andrej Skokan, Žehrianska 2, 85107 Bratislava
prevádzka: www.bunka.sk
IČO : 44808518
DIČ : 1081008302 /Neplatca DPH/
email: info@bunka.sk

1. Vymedzenie pojmov

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu BUNKA.sk
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
tovar - produkty a služby internetového obchodu BUNKA.sk
objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2.Ochrana osobných údajov

Kupujúci pri realizovaní objednávky predáva predávajúcemu fakturačné a dodacie údaje, ktoré sú nutné k vybaveniu objednávky. Všetky zverené osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa vybavenia objednávky.

3.Objednávka

Objednávka vzniká na základe vyplnenia objednávacieho formulára v internetovom obchode www.bunka.sk. V prípade nefunkčnosti internetového obchodu alebo iného dôvodu kvôli ktorému nemôže kupujúci uskutočniť objednávku v internetovom obchode, môze kupujúci tovar objednať prostredníctvom emailu objednavka@bunka.sk kde uvedie fakturačné údaje, adresu dodania ak sa líši od fakturačnej adresy, druh tovaru, typ tovaru( farba,rozmer, atd...), množstvo a spôsob platby a doručenia. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu BUNKA Shop. Kupujúcemu bude emailom potvrdené prijatie objednávky, prípadne zaslané potrebné údaje k platbe (pri platbe prevodom).

4.Cena

Cena tovaru je uvedená v Eurách (€) vrátane DPH.

5. Platobné podmienky

Možnosti platby, ktoré je možné realizovať:

• službou PayPal

Kupujúci, v prípade že má založené konto služby PayPal, môže zvoliť formu platby cez PayPal. V tomto prípade bude kupujúci presmerovaný na štandardnú stránku PayPal, kde postupuje podľa pokynov prevádzkovateľa. Po pripísaní platby na účet predávajúceho bude objednávka odoslaná kupujúcemu.

• bankovým prevodom

Kupujúci po objednaní tovaru obdrží potrebné údaje k platbe. Po pripísaní platby na účet predávajúceho bude objednávka odoslaná kupujúcemu.

• dobierkou

Kupujúci zalplatí za tovar pri prevzatí zásielky.

 

Zákazníci z Českej republiky môžu uskutočniť platbu len prostredníctvom služby PayPal.

Tovar zostáva do uhradenia celej kúpnej ceny majetkom predávajúceho. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom. Predávajúci nieje platcom DPH.

6. Doručenie

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty. Dodacia lehota je maximálne 10 dní od potvrdenia objednávky predavajúcim. V prípade ak nebude možné dodržať dodaciu lehotu bude kupujúci o zmene informovaný.

Tovar zasielame len vrámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

Doručenie v rámci Slovenskej republiky pri platbe bankovým prevodom a prostredníctvom služby PayPal je zdarma. V prípade dobierky je doručenie za 1 Euro.

Pri doručení do Českej republiky je poštovné 4,30 € (do 500 g).

V prípade záujmu o zaslanie do inej krajiny nás kontaktujte prostredníctvom emailu objednavky@bunka.sk.

Dobierka

Kupujúci sa zaväzuje k prevzatiu dobierky a uhradenia príslušnej čiastky. Pokiaľ tovar na dobierku nebude kupujúcim prevzatý budeme postupovať nasledovne:

Kupujúci bude informovaný o vrátení zásielky s možnosťou opakovaného odoslania alebo stornovania objednávky.

Pokiaľ kupujúci bude požadovať opakované zaslanie tovaru, bude kupujúcemu fakturovaná pôvodná kúpna cena + poštovné za opätovné zaslanie. Kupujúci zaplatí túto čiastku vopred prevodom na účet predávajúceho. Po obdržaní platby bude tovar znovu odoslaný. Čiastku je nutné uhrdiť do 7 pracovných dní. Pri neuhradení v tomto termíne bude objednávka stornovaná.

V prípade opakovaného nepravzatia tovaru a storna objednávky si vyhradzujeme právo s takýmto zákazníkom neobchodovať.

7. Storno objednávky. Vrátenie tovaru

Objednávku môžete bez akýchkoľvek sankcií zrušiť do 24 hodín od objednania. Ak máte záujem o zrušenie objednávky, kontaktujte nás emailom na adrese objednavky@bunka.sk. Do predmetu uveďte Storno a číslo objenávky.

Tovar môžete vrátiť do 7 dní bez udania dôvodu od prevzatia zásielky. Tovar však nesmie byť použitý alebo poškodený. Zásielku je nutné vrátiť kompletnú, vrátane obalu a faktúry. V sprievodnom liste uveďte, že odstupujete od zmluvy a číslo účtu na ktorý Vám máme vrátiť platbu. Poštovné pri vrátení zasielky hradí kupujúci. Zásielku pošlite ako obyčajný balík, nie na dobierku! V takom prípade nebude zásielka prevzatá.

8. Záruka, Reklamácie

Záruka:
Na všetok spotrebný tovar platí záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Nepodlieha záručnej oprave alebo výmene ak bol tovar poškodený:
mechanicky, násilným otváraním, neodborným zásahom, živelnou pohromou, nesprávnym skladovaním alebo nedodržaním doporučeného postupu aplikáce a použitia.
Doporučujeme Vám skontrolovať si zásielku pri doručení, kedy ju môžete ihneď reklamovať. V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas, počas korého bol tovar na reklamácii.

Postup pri reklamácii:
1.kontaktujte nás emailom na info@bunka.sk
2.kompletnú zásielku (tak ako ste ju obdržali) - produkt a faktúru, s krátkym popisom závady pošlite poštou na adresu:

Andrej Skokan
Žehrianska 2
85107 Bratislava

Zásielku pošlite ako obyčajný balík, nie na dobierku! V takom prípade nebude zásielka prevzatá.

9. Záverečné ustanovenia

Náležitosti ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach sa budú riadiť podľa Občianského zákonníka. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.bunka.sk, sú považované za záväzné. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru. Akékoľvek kopírovanie a šírenie textov a obrázkov z tejto webovej stránky je bez súhlasu prevádzkovateľa ZAKÁZANÉ !